Vreewijk Lyceum onder scherpe controle

mainImage
Vreewijk Lyceum onder scherpe controle

Het schoolbestuur van het Calvijn Vreewijk Lyceum aan de Grift op Zuid blijkt te laat signalen te hebben gekregen van het slecht presteren van de leerlingen.

Het zakken van de helft van het aantal leerlingen voor het eindexamen – waarmee 20% onder het landelijke gemiddelde werd gepresteerd – kwam pas aan het licht toen het te laat was. De fracties van Denk en Nida vinden dat a bloody shame en zouden eigenlijk het liefst hebben gezien dat de wethouder maatregelen tegen dit bestuur had genomen. Maar dat vond de nieuwe onderwijswethouder Kasmi bij zijn debuut te ver gaan. Wel was hij van mening hij dat dit schoolbestuur eerder had moeten ingrijpen en dat gaat hij hun ook meedelen.

Om herhaling te voorkomen heeft het schoolbestuur nu twee externe bureaus ingeschakeld om een rapport samen te stellen, dat in oktober aan de wethouder en de gemeenteraad zal worden overhandigd. De school komt ook onder verscherpt toezicht van het schoolbestuur en er is een ervaren rector aangesteld. Bovendien krijgen de leerlingen extra lessen en extra boeken.


Foto: Digitaal Dagblad