Vragen over watersnood Onderlangs

mainImage
Vragen over watersnood Onderlangs

EVB heeft vragen gesteld aan het college over de wateroverlast voor de winkels, bedrijven en woningen aan het Onderlangs op dinsdag 29 mei 2018. Toen werd Barendrecht getroffen door hevige regenval waarbij er sprake was van veel wateroverlast. Vooral ondernemers gevestigd aan het Onderlangs werden hard door deze wateroverlast getroffen en niet voor de eerste keer. Enkele ondernemers moesten zelfs wekenlang hun zaak gesloten houden om te renoveren.
Hoewel er na de hevige regenval van 29 mei jl. een informatiebijeenkomst voor de ondernemers is gehouden op 11 juni jl., lijken er volgens EVB nog geen goede oplossingen bedacht om eventuele wateroverlast door regen aan het Onderlangs te voorkomen. Begin augustus werden er daarom, na voorspellingen van noodweer, maar gemeentelijke zandzakken uitgedeeld. Dit lijkt voor de EVB echter geen structurele oplossing voor de problemen. De fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Kan het college aangeven waarom vooral aan het Onderlangs vaak sprake is van wateroverlast?
2. Ziet het college mogelijkheden om eventuele wateroverlast aan het Onderlangs in de toekomst te voorkomen of te beperken? Zo ja, welke mogelijkheden gaat u inzetten? Zo nee, waarom zijn deze er niet?
3. Kan het college aangeven wanneer de ondernemers een terugkoppeling krijgen op de acht nog opstaande vragen zoals in het bespreekverslag van de gemeente dd. 12 juni jl. naar aanleiding van de informatiebijeenkomst dd. 11 juni jl. is opgenomen?


| Foto: Digitaal Dagblad