Vragen over vertraging aanpassing uitrit parkeergarage

mainImage
Vragen over vertraging aanpassing uitrit parkeergarage

De aanpassingen aan de uitrit van de parkeergarage van winkelcentrum Carnisse Veste, die door veel inwoners als gevaarlijk wordt beoordeeld, wordt uitgesteld. De EVB heeft aan het college van B en W van Barendrecht de volgende vragen over deze vertraging gesteld: Kan het college aangeven wat de reden is van het doorschuiven van deze werkzaamheden? En is nu aan te geven wanneer de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?

De EVB heeft ook specifieke vragen over de nieuwe situatie van de uitrit van de parkeergarage van winkelcentrum Carnisse Veste:  Zijn er naast deze variant met een extra invoegstrook ook nog andere varianten onderzocht om de ontsluiting en verkeersveiligheid te verbeteren bij de uitrit van de parkeergarage? Bijvoorbeeld door verkeer uit de parkeergarage alleen rechtsaf te laten afslaan? Zo ja, kunnen deze varianten worden gedeeld met de gemeenteraad? Is de nu gekozen variant de beste variant, zo ja waarom?
Foto: Digitaal Dagblad