Volop suggesties voor verbetering Oranjewijk

mainImage
Volop suggesties voor verbetering Oranjewijk

Wethouders, raadsleden en leden van de Barendrechtse coalitiepartijen bezochten zaterdag de Oranjewijk. Kleurrijk togen de verschillende partijen de wijk in, om in gesprek te gaan met de bewoners over hun wijk en het collegeprogramma. Uitgebreid is gesproken over parkeren, fietspaaltjes, dakkapellen, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, riolering, afname van het aantal kinderen in de wijk, groenvoorzieningen, restafval en nog vele andere belangrijke onderwerpen.

Alle ideeën en aandachtspunten zijn genoteerd en worden uitgewerkt. De eerste indruk is dat de Oranjewijk een fijne wijk is waar mensen sociaal met elkaar omgaan en prettig wonen. Diverse bewoners benoemden dat er behoefte is aan beter groenonderhoud. Dat varieert van plantsoentjes die “er niet uitzien” en onkruid op de parkeerplaatsen tot bladeren in de hofjes die niet opgeruimd worden. Besproken werd onder meer dat de gemeente actief de bladeren ruimt op de openbare weg. Daarnaast ligt er een inspanning bij de bewoners die zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk door met elkaar de hofjes netjes te houden. De nieuwe situatie aan de Marijkesingel werd genoemd. Bewoners vinden het met name voor fietsende kinderen onveilig tijdens de drukke uren.
Andere besproken onderwerpen zijn wateroverlast bij hevige regenval en het onderhoud aan de bestrating.

De bewoners kwamen met mooie ideeën ter verbetering van de wijk zoals betere afvalscheiding door een wijkbak voor plastic, een spiegel op een verkeerspunt met slecht zicht en uitbreiden van de activiteiten in de Oranjetuin voor onder meer ouderen. Samenwerking stimuleren op het gebied van isolatie en nieuwe energie en meer elektrische laadpalen in de wijk werden ook genoemd.

Ingezonden door Winnie Hofland (PvdA Barendrecht)


Foto: Digitaal Dagblad