Vermaat wil Pete Hoekstra niet in Barendrecht

mainImage
Vermaat wil Pete Hoekstra niet in Barendrecht

Dirk Vermaat van de EVB heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond vragen gesteld over een lunchbijeenkomst van het college van B en W met de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. De heer Pete Hoekstra.

Dhr. Hoekstra is sinds dit jaar ambassadeur in Nederland en kwam gedurende de start van zijn werkzaamheden veelvuldig en opvallend in het nieuws, omdat hij uitspraken heeft gedaan over Nederland als zijnde een land waar auto’s en politici in brand worden gestoken en waar sprake is van No Go Zones. Vervolgens ontkende hij (op tv) deze uitspraken, hij betitelde de berichtgevingen (op tv) als ‘fake news’ (nepnieuws). Later ontkende hij (op tv) dat hij de term ‘fake news’ had gebruikt. Het was al met al een behoorlijk gênante toestand, treffend verwoord en verbeeld in bijv. Zondag met Lubach, te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=A3l-MqC76g4

De EVB fractie heeft een aantal vragen aan het college van B&W:

Algemeen proces


  1. Klopt het dat het voltallige Barendrechtse college van B&W (6 wethouders en de burgemeester) van plan is om een uitgebreide lunchbijeenkomst te houden met de oerconservatieve en zeer omstreden nieuwe Amerikaanse ambassadeur, uitgesproken Trumpist, Pete Hoekstra? Of betreft dit Fake News?


 

  1. Kan het college de totstandkoming, de concrete aanleiding en het doel van dit geplande bezoek toelichten?


 

  1. Zijn er voor de gemeente kosten aan deze bijeenkomst verbonden?


 

  1. Moeten er bijzondere veiligheidsmaatregelen worden getroffen die hinder voor de directe omgeving kunnen opleveren?Imago, stijl en gespreksstof

  1. Hoe kijkt het college van B&W aan tegen het omstreden optreden van deze ambassadeur?

  2. Is het college van B&W het met EVB eens dat de uitspraken van dhr. Hoekstra over Nederlandse politici die in brand worden gestoken verwerpelijk, onjuist en belachelijk zijn en dat deze van hem een politiek omstreden figuur maken?

  3. Is volgens het college van B&W sprake van no go zones in Barendrecht? Zo ja, onder welke wijkwethouder vallen die gebieden?


 

Meerwaarde van het bezoek

  1. Wat is in de ogen van het college de concrete meerwaarde van een uitgebreide lunch met deze omstreden politiek figuur voor Barendrecht?

  2. Hoe heeft het college bij het instemmen met deze uitgebreide lunchbijeenkomst met dhr. Hoekstra de afweging gemaakt tussen enerzijds die kennelijke meerwaarde voor Barendrecht en anderzijds het negatieve imago van deze omstreden politieke figuur en de weerslag die uitgebreid met hem lunchen kan hebben op het imago van het Barendrechtse gemeentebestuur?


Foto: Digitaal Dagblad