Start woningbouw Vitaal-locatie eind 2019

mainImage
Start woningbouw Vitaal-locatie eind 2019

Wethouder Peter Luijendijk heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij verwacht dat in 3e of 4e kwartaal van 2019 wordt gestart met de bouw van  6 grondgebonden woningen op de locatie van de voormalige sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Ten zuiden van de toekomstige woningen wordt ook het bestaande parkeerterrein aangepakt en uitgebreid. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe woningen en de nog benodigde parkeerplaatsen voor de MFA Kruidentuin. Laatstgenoemde zijn nu nog in tijdelijke vorm aanwezig. De verwachting is dat de gemeente Barendrecht begin volgend jaar tot overeenstemming zal komen met de ontwikkelaar over de grond en de planologische procedure kan worden gestart. De afronding van deze procedure en daarmee de start van de bouw wordt in 3e of 4e kwartaal van 2019 verwacht.
Foto: Digitaal Dagblad