StadionopZuid: zelfs 30 mln is nodig

mainImage
StadionopZuid: zelfs 30 mln is nodig

De voortgangsrapportage van Feyenoord City wordt op 22 november in de commissie op het stadhuis behandeld in aanloop naar het gewenste fiat van de gemeenteraad voor 135 miljoen euro. Maar StadionopZuid -  de kennistank van Feyenoord-supporters – vindt dat die rapportage de waarheid geweld aan doet en heeft de gemeenteraad schriftelijk opgeroepen vooral te letten op de mobiliteitsopgave die door de bewoners van de Veranda (de woonwijk tegenover De Kuip) niet wordt onderschreven. Dat ten eerste. Maar StadionopZuid (dat consistent archiveert) geeft ook kritiek op de cijfers in relatie tot de oude toezeggingen en de uiteindelijke realiteit.

Op 20 november 2016 belooft Gerard Hoetmer, de toenmalige president-commissaris van de bedrijfstak betaald voetbal bij Feyenoord, dat met de komst van Feyenoord City er een spelersbudget komt ''waarmee Feyenoord structureel aan de top van het Nederlands voetbal kan meedraaien.'' Binnen een half jaar voegt hij daaraan toe dat ''het wel eens 30 miljoen per jaar zou kunnen worden.''
Maar die belofte wordt niet waargemaakt. Er resteert uiteindelijk een garantie van slechts 17,5 miljoen, plus een variabel deel, zonder dat er in de jaren erna wordt geïndexeerd.

De experts van Hypercube hebben volgens StadionopZuid meermalen geconcludeerd dat een spelersbudget van minimaal 25 miljoen noodzakelijk is om te voorkomen dat Feyenoord in een neerwaartse spiraal terechtkomt.‘’ Het is dus niet voor niets dat Feyenoord-directeur Jan de Jong kort geleden bij de gemeente de garantie-eis heeft neergelegd voor 25 miljoen en dat Feyenoord dit in de zogeheten ‘waterval’ als eerste uitbetaald wil krijgen.’’ (Wat de gemeente perse niet wil).

Maar dan nog blijft de vraag of dit kan worden gezien als substantiële groei in spelersbudget.
Ter vergelijk, aldus StadionopZuid: Feyenoord heeft in De Kuip over het seizoen 2017/2018 een recordomzet van 99 miljoen bewerkstelligd en werkt dit seizoen met een spelersbudget van 19 miljoen. Wanneer dit spelersbudget over vijf jaar wordt geïndexeerd en De Kuip met bescheiden verbeteringen wordt geoptimaliseerd, kan het gevraagde garantiebedrag ook worden bereikt.

‘’Het lijkt dan ook onlogisch om voor de beperkte groei in spelersbudget bijna 500 miljoen te investeren en grote risico’s te nemen. Bovendien: al zou de eis van de Feyenoord-directeur voor een garantie van 25 miljoen ingewilligd worden, dan nog blijft het spelersbudget achter bij dat van Ajax en PSV. Hiervoor is minimaal 30 miljoen vereist.’’

Hypercube heeft volgens StadionopZuid becijferd dat Feyenoord en Ajax op basis van hun verzorgingsgebied en achterban sportief en financieel niet voor elkaar onder doen. In potentie is een spelersbudget van minimaal 35 miljoen in jaar 1 mogelijk. Dit zou vanaf het begin het doel voor de club moeten zijn. De voortgangsrapportage en uitspraken van Feyenoord-directeur Jan de Jong in de media geven aan dat dit potentieel niet wordt benut. Op de vraag of met het nieuwe stadion het spelersbudget zo wordt verhoogd dat hiermee de concurrentie wordt ingehaald, is voor de kennistank het antwoord duidelijk: ‘’Nee.’’


Foto: Digitaal Dagblad