Rabobanken willen krachten bundelen

mainImage
Rabobanken willen krachten bundelen

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te versterken, is het voornemen om Rabobank Drechtsteden en Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde samen te voegen tot één krachtige Rabobank. Recent is door de voorzitters van de raden van commissarissen en de directievoorzitters de intentieverklaring ondertekend. Hiermee uiten zij het voornemen om samen te gaan per 1 maart 2019. De ledenraden zijn hierover geïnformeerd en nemen half januari 2019 een besluit over het voorstel tot samengaan.

Klaar voor de toekomst
Door samen verder te gaan als één lokale bank zijn wij beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen. Zo ontstaat er meer tijd voor de klant. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven wij in de regio sterk betrokken als maatschappelijke bank.

Veel raakvlakken
De keuze voor Drechtsteden en Ridderkerk Midden-IJsselmonde is logisch omdat zij diverse raakvlakken hebben en er potentieel is om te groeien. Op diverse onderdelen werken de banken nu al samen en door de samenvoeging zal de nieuwe bank dit nog beter kunnen invullen.


Foto: Digitaal Dagblad