Patrimonium Barendrecht nu woonstichting

mainImage
Patrimonium Barendrecht nu woonstichting





Na 106 jaar een vereniging te zijn geweest heeft de Algemene Ledenvergadering deze zomer besloten dat we een stichting worden. Per 1 januari verandert onze naam van woonvereniging Patrimonium Barendrecht naar woonstichting Patrimonium Barendrecht. Verder verandert er eigenlijk niets! Per 1 juli 2017 is de Veegwet wonen van kracht. Deze aanvullende wet op de Woningwet 2015heeft de Algemene Vergadering adviesrecht gegeven op bepaalde goedkeuringsbesluiten van de raad van commissarissen. Dit betekent in de praktijk dat de leden over circa 20 onderwerpen per jaar bij elkaar moeten komen. Dit legt een enorme druk op de vereniging. Naast tijd vraagt dit ook de nodige expertise.

De Algemene Vergadering heeft aangegeven dat dit voor hen een enorme en nauwelijks haalbare belasting is. Een werkgroep met leden, RvC-leden en de Bewonersraad hebben de consequenties van de Veegwet wonen onderzocht en besproken. De werkgroep heeft de conclusie getrokken dat het beter is om de vereniging om te vormen tot stichting Op 28 juli is het besluit om de vereniging om te vormen naar een stichting bekrachtigd door de Algemene Vergadering.Voor huurders, belanghebbenden en samenwerkingspartners verandert er niets. Voor de leden van de vereniging wordt het lidmaatschap opgezegd, want een stichting heeft geen leden. De leden betrekken we nog wel bij de activiteiten van Patrimonium Barendrecht .




Foto: Digitaal Dagblad