Opknapbeurt voor Trimbaan Oude Maas

mainImage
Opknapbeurt voor Trimbaan Oude Maas

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 3 juli heeft de raad besloten in te stemmen met de concept begroting 2019 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). In het NRIJ werken de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht samen voor het behartigen van de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied IJsselmonde. De raad heeft besloten een zienswijze naar het NRIJ te sturen.

Eén van de punten uit de zienswijze betreft verbetering van het onderhoud van Trimbaan Oude Maas en de naastliggende omgeving. Gebruikers van de trimbaan zijn niet positief over de kwaliteit en veiligheid ervan. Hierdoor loopt het gebruik van de trimbaan door de bedoelde doelgroep fors terug. Ter ondersteuning van dit punt is een door de EVB-, VVD-, SGP/CU- en CDA-fractie ingediende motie ‘Upgrade Trimbaan Oude Maas Barendrecht’ aangenomen. Hierin wordt het college verzocht een opdracht aan de Landschapstafel te formuleren voor het uitvoeren van aanpassingen, kansen en suggesties van de trimbaan en deze te voorzien van een dekkingsvoorstel. De raad wil medio oktober 2018 geïnformeerd worden over de voortgang van dit proces.


Foto: Digitaal Dagblad