Onderzoek herhuisvesting ’t Trefpunt vertraagd

mainImage
Onderzoek herhuisvesting ’t Trefpunt vertraagd

Het onderzoek over het herhuisvesten van de huidige gebruikers van verzamelgebouw ’t Trefpunt gaat langer duren dan oorspronkelijk de verwachting was. Een van de oorzaken is het ontbreken van belangrijke onderhandelingsresultaten met de Bethelkerk. Tijdens de raadsvergadering van 6 maart werd duidelijk dat definitieve keuzes over een voorkeurslocatie pas gemaakt kunnen worden als er aan diverse voorwaarden in het onderzoek is voldaan.

Het onderzoek zou uiterlijk 1 juni aan de raad moeten worden voorgelegd, deze deadline is niet gehaald. Een volgende inleverdatum is nog niet bekend.


Foto: Digitaal Dagblad