'Nu voor ouderen, straks voor jongeren'

mainImage
'Nu voor ouderen, straks voor jongeren'

Peter Manders, directeur van Woonvereniging Patrimonium, sprak woensdag 21 november tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht over ‘Prettig wonen in een veilige buurt’.Manders vertelde hoe in de afgelopen eeuw de rol van woningbouwverenigingen en corporaties is veranderd. Bij de komst van de Woningwet in 1901 waren krotten nog heel gewoon. “Het is een prestatie wat er in honderd jaar gebeurd is. Het is ongekend.”

Na een periode waarin ze op steeds meer terreinen actief werden (SS Rotterdam), moeten de woningbouwcorporaties zich nu beperken tot sociale woningbouw. Voor Manders is het belangrijk om daarbij te letten op de stabiliteit en de ongelijkheid in de buurt. Het valt Manders op dat er steeds meer huurders zijn die eigenlijk niet zelfstandig kunnen wonen. “Maar ze zitten er wel.” Vroeger zouden die mensen in een instelling of een bejaardencentrum zijn opgenomen. Het aantal problemen valt in Barendrecht mee, zegt Manders. “Maar we hebben wel te maken met botsende culturen. Dat zie je bijvoorbeeld in de Lekstraat.”

Patrimonium werkt aan de bouw van 100 levensloopbestendige woningen in het centrum. Daarvan zijn er nu 40 opgeleverd aan de Maasstraat. In de Zeeheldenbuurt wordt onderzocht wat de toekomst van de woningen is. Het kost per woning 70 tot 80.000 euro om ze aan de moderne eisen te laten voldoen. “En is het dat nog wel waard?”

De afgelopen tijd is er veel gebouwd voor ouderen. Hierna wil Patrimonium meer het accent gaan leggen op het bouwen voor jongeren. Hoewel er klachten zijn, is het volgens Peter Manders goed wonen in Barendrecht. “Barendrecht is het walhalla op aarde”, stelde hij.


Foto: Digitaal Dagblad