NS handhaaft saldotoeslag ondanks protest

mainImage
NS handhaaft saldotoeslag ondanks protest

NS gaat ondanks protest van FNV Spoor toch een toeslag van 50 eurocent in rekening brengen bij reizigers die hun reissaldo bij de servicebalie willen opladen. FNV Spoor bood de NS-directie maandag tevergeefs een petitie aan tegen deze maatregel. De NS ging in gesprek met FNV Spoor en zeven NS-medewerkers, maar kwam niet terug op de beslissing. ''Teleurstellend", zegt Christa Burger van FNV Spoor: ''We zijn gehoord maar er is niet geluisterd.”

De bond beraadt zich op vervolgacties vóór invoering van de maatregel. De NS wil vanaf 2 juli 50 eurocent in rekening brengen bij reizigers die hun saldo bij de servicebalie laten opwaarderen. Opwaarderen bij de automaat blijft gratis.

FNV Spoor vreest dat de maatregel kwetsbare groepen benadeelt, zoals laaggeletterden en mensen met een laag inkomen, die bij de balie een minimaal bedrag op de kaart laten zetten. ,,Zij worden straks gestraft met een boete”, zegt Burger.

Daarnaast vreest het NS-personeel onbegrip en agressie. Ook is men bang dat de maatregel een stap is in een verdergaand automatiseringsproces. Burger: ''Voor het baliepersoneel staat service verlenen voorop. Als de automaat de medewerker vervangt, is de klant de dupe."


Foto: Digitaal Dagblad