Nog geen extra politie-inzet voor Barendrecht

mainImage
Nog geen extra politie-inzet voor Barendrecht

Er komen vooralsnog geen extra politie-agenten in Barendrecht. De gemeenteraad vroeg burgemeester Van Belzen in november 2017 middels een motie om te inventariseren of er ruimte is voor meer agenten in Barendrecht. Dat blijkt nu nog niet het geval te zijn. Dat concludeert Van Belzen na gesprekken met collega-portefeuillehouders, burgemeester Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en politiechef Frank Paauw.

''In deze gesprekken heb ik mijn zorgen geuit over de beschikbare politiecapaciteit, zowel voor toezicht en handhaving als voor opsporing'', aldus Van Belzen in een brief aan de gemeenteraad. ''Echter, op dit moment is er geen extra capaciteit beschikbaar voor uitbreiding in de gemeente Barendrecht of elders in de eenheid. Met andere woorden, de politiesterkte in de basisteams staat (landelijk) onder druk.

Het kabinet heeft de conclusie van Van Belzen al eerder getrokken. Den Haag besluit naar verwachting in juni over mogelijke extra inzet, maar of dat rechtstreeks in Barendrecht te merken zal zijn is niet bekend.

In de politiewet is de norm van één wijkagent op vijfduizend inwoners vastgesteld. De inzet in Barendrecht voldoet aan deze norm en is verdeeld over zes politiewijken. In totaal zijn er acht agenten actief in Barendrecht.

Van Belzen zegt toe de ontwikkelen nauwlettend te zullen volgen en aandacht te blijven vragen voor de politie-inzet in Barendrecht.


Foto: Digitaal Dagblad