Nieuwe grondverkoop op Nieuw Reijerwaard

mainImage
Nieuwe grondverkoop op Nieuw Reijerwaard

Op een kavel van 6,6 hectare aan de Laurierweg gaat Heembouw een logistiek centrum bouwen van ca. 30.000 vierkante meter. De locatie is bestemd voor Bakker Barendrecht (onderdeel van Greenyard), die hiermee haar bestaande capaciteit in Ridderkerk uitbreidt. Medio 2018 zal Heembouw starten met de bouw. Eerder al heeft Van Gelder groente & fruit een kavel van 3,7 hectare gekocht op Nieuw Reijerwaard. Het bedrijf is in aanbouw op de Krommeweg 10.
Lennart van der Linden, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard: “Wij zijn blij dat we met Heembouw tot een overeenkomst zijn gekomen. Met deze verkoop komt de totale oppervlakte aan verkochte kavels op Nieuw Reijerwaard op 10,3 ha. Hiermee verloopt de verkoop van kavels volgens schema zoals dat in de grondexploitatie is vastgesteld.”

Nieuw Reijerwaard
Nieuw Reijerwaard is een uitbereiding van 96 hectare op het bestaande agroversfood-cluster in Barendrecht en Ridderkerk. Gezamenlijk vormen zij Foodcenter Reijerwaard: het grootste gespecialiseerde agro/vers/foodcluster in Nederland.

Foto: Op de kaart in de bijlage zijn de verkochte kavels inzichtelijk in beeld gebracht.


Foto: Digitaal Dagblad