Nieuw onderzoek naar Het Kruispunt

mainImage
Nieuw onderzoek naar Het Kruispunt

Er komt een nieuw onderzoek naar Het Kruispunt in Barendrecht. De 34.000 euro kostende rapportage van freelance onderzoeker Ronald Speld van BMC wordt als ontoereikend gezien en daarom hebben het CDA, PvdA, ChristenUnie/SGP, VVD, D'66 en GroenLinks gisteravond tijdens de raadsvergadering met succes een motie ingediend om een opdracht te formuleren voor een nieuw (of aanvullend) onderzoek en een rapportage van het huidige businessmodel.

Deze opdracht moet het college zo snel mogelijk aan de raad voorleggen. Het nieuwe onderzoek moet vergezeld gaan met het opstellen van een verbeterplan en daarin moeten ook de partners van Het Kruispunt betrokken worden, waarbij ook de onderlinge samenwerking zal worden besproken.

Die partners, het theater, de bibliotheek, horecaondernemer Spruit en Digitaal Dagblad, hebben zich al eerder in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad gedistantieerd van het rapport van BMC, maar heeft hierop nog geen antwoord gekregen.

De coalitiepartijen willen wel dat de gemeente in gesprek gaat met onderzoeksbureau BMC, omdat het rapport van 'freelancer' Speld niet aan de verwachtingen voldoet. Waarschijnlijk zal de gemeente erop aansturen om niet het gehele bedrag van 34.000 euro te hoeven betalen.''

Het CDA wil een nieuw rapport met duidelijke cijfers en die staan volgens deze partij niet in het BMC-rapport. ''En kloppende cijfers zijn noodzakelijk voor een goede controle.''

De EVB steunde deze motie niet. Lennart van der Linden betreurt het dat andere politieke partijen gaten proberen te schieten in het succes van Het Kruispunt. ''De ene na de andere prijs wordt bijvoorbeeld door het theater binnengehaald. We hebben daar in Irene Pronk een geweldige directeur, een boegbeeld, een aanjager, met visie en uitstraling. Wij begrijpen niet dat de anderen zo negatief over Het Kruispunt zijn.''


| Foto: Digitaal Dagblad