Meer water in centrum om droge voeten te houden

mainImage
Meer water in centrum om droge voeten te houden

Begin 2019 legt de gemeente Barendrecht een nieuwe singel aan langs de Binnenlandse Baan. Aanleiding: de extreme hoosbuien waar we ook in Barendrecht steeds vaker mee te maken krijgen. Het klinkt misschien gek: meer water in het centrum om droge voeten te houden. Toch is dit een logische en broodnodige maatregel.
De singel komt aan de kant van het Rabobankgebouw te liggen (tussen de kruising met het Onderlangs en de kruising met de Lindehoevelaan) en wordt met een duiker verbonden met de bestaande singel voor Borgstede. Wanneer de nieuwbouw op de Rabobanklocatie af is, breiden wij de watergang verder uit.

Media kopten in mei met ‘spectaculaire watervallen op station Barendrecht’. Veel waterpret voor kinderen maar nog veel meer wateroverlast voor veel inwoners en ondernemers. Zo ook voor de ondernemers aan het Onderlangs. Winkels kwamen op 29 mei blank te staan met alle schade van dien. In juni heeft de gemeente met winkeliers afgesproken maatregelen te bedenken om bij toekomstige hevige buien de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Als noodoplossing zijn toen het stormachtig werd in augustus zandzakken uitgedeeld aan ondernemers. Maar natuurlijk vraagt dit probleem om een structurele oplossing. Het klimaat verandert en aan de gemeente, ondernemers en inwoners is het de taak om iedereen minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. Dit heet klimaatadaptatie.

Regenwater dat in het Onderlangs valt, wordt op dit moment via het regenwaterriool afgevoerd naar de singel langs de begraafplaats aan de Scheldestraat, een paar honderd meter verderop. Een kortere verbinding zorgt voor een betere afvoer van het regenwater. Daarom legt de gemeente een extra afvoer aan die straks uitkomt op de nieuwe singel aan de Binnenlandse Baan. Die werkt dan dus als waterbuffer bij hevige regenval. Hiermee kan de wateroverlast in de toekomst nooit helemaal worden uitgesloen, maar wel worden beperkt. Een andere recente maatregel in het centrum om wateroverlast bij hevige buien tegen te gaan, is de waterberging onder het Binnenhof.


Foto: Digitaal Dagblad