Laatste zondagse Eredienst in Triomfatorkerk

mainImage
Laatste zondagse Eredienst in Triomfatorkerk

Op 25 november wordt de laatste zondagse Eredienst door de van oorsprong Gereformeerde Wijkgemeente Zuid-Oost gehouden en zal in een passende dienst het vertrek uit de Triomfatorkerk worden gemarkeerd. Op de daarop volgende zondag, 2 december, zal met de Hervormde Wijkgemeente een start worden gemaakt met het samen vieren van de Erediensten in de Dorpskerk. Hiermee komen na 131 jaar de twee christelijke bloedgroepen, hervormd en gereformeerd, weer bij elkaar in het kerkgebouw waar eens de afscheiding een feit werd, en gaan zij vol vertrouwen samen werken aan de toekomst.

De Protestantse Gemeente Barendrecht is verheugd dat de Triomfatorkerk door de verkoop aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, behouden blijft als Godshuis en beschikbaar voor kerkelijke activiteiten. Ds. Cees Romkes: 'We zien het dus niet als een breuk maar als overgang en voortzetting; wij als wijkkerkenraad schuiven aan bij de Dorpskerk, het gebouw dragen we dankbaar over aan hen die al vijf jaar ons gebouw huurden. Ook met hen zijn we vertrouwd geraakt. Daarom blazen wij onze Paaskaars niet uit maar geven we die brandend aan hen over".


| Foto: Digitaal Dagblad