Barendrechts Dagblad | Harmonievereniging: ''We weten niet waar we aan toe zijn''

Harmonievereniging: ''We weten niet waar we aan toe zijn''

mainImage
Harmonievereniging: ''We weten niet waar we aan toe zijn''

Ingezonden, door: Harmonievereniging Barendrecht

''Harmonievereniging Barendrecht is sinds 1992 gevestigd in ’t Trefpunt. Een pand dat paste als een jas, maar waar de ouderdom en daarbij behorende gebreken zich steeds meer doen gelden. Het pand is gehorig, het is onpraktisch, ongezond (schimmels en vocht)  en veel te klein voor de ruim vierhonderd leden die elke dag van de week gebruik maken van de repetitieruimtes.

Al tien jaar wordt gesproken over renovatie of vervangende huisvesting. Daadwerkelijke vervanging liep steeds stuk op wijzigende plannen (Centrum Visie) en inzichten (sloop versus behoud van het architectonisch kenmerkende gebouw’,

Recent werd door de gemeenteraad besloten tot sloop en vervanging van ’t Trefpunt. Een keuze waarmee wij als Harmonievereniging prima uit de voeten konden. Helaas werd het besluit weer teruggedraaid en viel de keuze op het verplaatsen naar een te renoveren Bethelkerk. Om vervolgens dat besluit weer uit te stellen omdat er terecht zorgen zijn over de financiële haalbaarheid van die plannen.

Wij maken ons ook zorgen! We weten opnieuw niet waar we aan toe zijn.

Mocht het besluit inzake de Bethelkerk toch worden doorgezet, dan hebben wij een sterke voorkeur voor sloop van het jeugdhuis om plaats te maken voor nieuwbouw voor de Harmonievereniging.  Maar bovenal zouden wij op korte termijn graag zien dat er een besluit genomen wordt én uitgevoerd. Als vereniging met zo’n 400 leden die een forse bijdrage levert aan het culturele leven in Barendrecht vinden wij ook dat Harmonievereniging Barendrecht zo’n plek verdient. In 2021 bestaat de Harmonievereniging 100 jaar. Dat vieren we graag in een nieuw pand!''


Foto: Digitaal Dagblad