GGD onderzoekt gezondheid 8-12 jarigen

mainImage
GGD onderzoekt gezondheid 8-12 jarigen

De GGD Rotterdam-Rijnmond doet jaarlijks onderzoek naar de gezondheid van inwoners: de Gezondheidsmonitor. Dit jaar brengt de GGD de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar uit onze regio in kaart.

Ruim 43.000 ouders in de regio Rotterdam-Rijnmond krijgen eind mei een vragenlijst thuisgestuurd met vragen over de gezondheid en leefstijl van hun kind. De vragenlijst gaat over gezondheid, leefstijl en de omgeving waarin kinderen opgroeien. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe vaak kinderen buiten spelen, hoe vaak ze groente en fruit eten, of zij zich goed kunnen concentreren en of zij vriendjes of vriendinnetjes hebben.

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in Rotterdam-Rijnmond. Dit is een wettelijke taak die de GGD uitvoert. De resultaten worden door de gemeente gebruikt voor de invulling van het gezondheidsbeleid. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er meer mogelijkheden om buiten te spelen komen of dat er meer/andere ondersteuning in een gemeente aangeboden gaat worden.

De GGD Rotterdam-Rijnmond verwacht resultaten van het onderzoek in het najaar van 2018 bekend te kunnen maken.


| Foto: Digitaal Dagblad