Gemeente houdt infoavond over Schaatsbaan

mainImage
Gemeente houdt infoavond over Schaatsbaan

In maart/april van 2019 starten de herinrichtingswerkzaamheden aan de Schaatsbaan. De weg is nu al een 30km-weg, maar het asfalt nodigt uit om hier harder te rijden. Dit levert onveilige situaties op. De werkzaamheden aan de weg worden gecombineerd met het doortrekken van de snelfietsroute F15.

Het college heeft een aantal wegen in Barendrecht aangewezen als 30-km weg. Een van de wegen is de Schaatsbaan. In de huidige situatie is er een asfaltweg met aan weerszijden een fietspad. In de nieuwe situatie wordt het een bestrate weg met drempels en een fietspad aan een zijde voor twee richtingen. Dit fietspad sluit aan op het nieuwe fietspad van de Binnenlandse Baan.

Woensdag 3 oktober is er van 19.00 – 20.30 uur een informatieavond in het gemeentehuis. U krijgt hier informatie over de plannen en de gemeente kan eventuele vragen beantwoorden. Ook kan men tekeningen inzien. Het is mogelijk om opmerkingen of aanvullingen te geven. De uitvoering staat gepland voor maart/april van 2019.


| Foto: Digitaal Dagblad