Gemeente Barendrecht in de rode cijfers

mainImage
Gemeente Barendrecht in de rode cijfers

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de gemeente Barendrecht 2017 met een (licht) negatief resultaat van € 117.095,- afgesloten. Het weerstandsvermogen om financiële risico’s op te vangen is ten opzichte van eerdere jaren iets gedaald.  Ten opzichte van eerdere jaren laat de schuldquote dus een stijging zien, met name veroorzaakt door het uitblijven van de verkoop van een aantal kavels in Carnisselande in 2017, waarmee € 8 miljoen gemoeid is. Met deze stijging heeft deze quote nog altijd een gemiddeld risico (< 130%) en is daarmee acceptabel.
Foto: Digitaal Dagblad