EVB verbaast zich over afwezigheid gemeente

mainImage
EVB verbaast zich over afwezigheid gemeente

Op 4 december vond een zitting plaats bij de Raad van State inzake de beroepsprocedure tegen windpark Oude Maas van de gemeente Binnenmaas. De gemeente Barendrecht is in deze procedure één van de partijen die beroep heeft aangetekend. Tijdens de zitting werden een aantal verhelderende vragen gesteld door staatsraden. Ook aan de gemeente Barendrecht. Hierover heeft de fractie van Echt voor Barendrecht een aantal vragen aan het college B en W. De politieke partij verbaast zich erover dat er niemand van de gemeente, behoudens een advocaat, bij de zitting van de Raad van State aanwezig was:

1. Waarom was er niemand ambtelijk en/of bestuurlijk van de gemeente Barendrecht aanwezig bij deze zitting?
2. Is het juist, dat het college van B&W geen werkzaamheden heeft verricht rondom het STAB onderzoek? Zo ja, waarom is daartoe besloten? Zo nee, kan aangegeven worden wat er dan wel is gedaan?
3. Streeft het college van B&W nog altijd naar de maximale kans op succes in deze beroepskwestie, of is hier sprake van een koerswijziging?
4. Indien sprake is van een koerswijziging, wie heeft daartoe besloten, hoe en wanneer is daarover gecommuniceerd en in binnen welke bestuurlijke gremia (college van B&W, gemeenteraad, elders)?


Foto: Digitaal Dagblad