EVB stelt vragen over steekincident Nieuweland

mainImage
EVB stelt vragen over steekincident Nieuweland

Naar aanleiding van een incident in park Nieuweland op 20 oktober jl., waarbij een confrontatie tussen twee groepen jongeren de aanleiding was voor een steekpartij waarbij een gewonde viel, heeft de fractie van EVB de volgende vragen aan het college van B en W gesteld:

  1. Is het college bekend met de twee groepen die kennelijk betrokken waren bij de ruzie en het steekincident? Zo nee, waarom niet? En welke maatregelen worden er getroffen om herhaling te voorkomen?

  2. Zo ja, om wat voor soort groepen gaat het? Stonden deze groepen al “op de radar” van de politie?Zijn dit Barendrechtse groepen?


3. Uit het overzicht van de criminaliteitscijfers blijkt dat het aantal mishandelingen in het tweede kwartaal van 2018 bijna is verdubbeld ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Ook openlijke geweldpleging en bedreiging zijn in dit kwartaal toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit incident doet daar een schep bovenop.

  1. Kan het college deze toename nader duiden?

  2. Wilt u ons een uitsplitsing overleggen van deze criminaliteitscijfers? Wij willen graag zien weten

    of dit kennelijke incident onderdeel is van een trend en of er afdoende maatregelen wordengenomen tegen deze “high impact crimes”.

Foto: Digitaal Dagblad