EVB: haast met uitbreiding parkeren op NS-station

mainImage
EVB: haast met uitbreiding parkeren op NS-station

Echt voor Barendrecht heeft vragen gesteld aan het college van B&W van Barendrecht inzake het toegezegde onderzoek in december 2017 over meer fietsparkeerplaatsen bij het NS-station en de capaciteitsuitbreiding van het parkeerdek voor auto’s voor ongeveer 50 parkeerplaatsen.

Beide zaken zijn toegezegd in een antwoordbrief op schriftelijke vragen van EVB van 4 december 2017.  De toezegging van de fietsparkeerplaatsen omvat een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid tot het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplaatsen op het voorplein. In ditzelfde onderzoek wordt meegenomen of er de mogelijkheid bestaat een hek te plaatsen rondom de fietsparkeerplaatsen om het stelen van fietsen tegen te gaan.

‘’We zijn nu ruim negen maanden verder zonder dat de uitkomsten van het onderzoek naar de uitbreiding van fietsparkeerplaatsen zijn gedeeld met de gemeenteraad, noch de voortgang. Met het stellen van deze vragen proberen we hierin duidelijkheid te krijgen’’ aldus raadslid Kevin van Bommel.

In dezelfde brief van wethouder Luijendijk, is aangegeven dat er een capaciteitsuitbreiding zou plaatsvinden op het parkeerdek voor ca. 50 parkeerplaatsen. Ook hier lijkt nog geen voortgang in te zitten.

Ingezonden door EVB


Foto: Digitaal Dagblad