€97.500 voor klimaatbeheersing Het Kruispunt

mainImage
€97.500 voor klimaatbeheersing Het Kruispunt

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden ten gevolge van de onwerkbare temperaturen in Het Kruispunt, is door het college van b en w besloten om een investeringskrediet van €97.500 beschikbaar te stellen.

Op 16 januari ontving de gemeenteraad een brief omtrent de evaluatie van de werkzaamheden aan Het Kruispunt. De toenmalige gemeenteraad werd daarin op de hoogte gesteld dat het technisch adviesbureau bezig was met de afronding van de werkzaamheden ten behoeve van de inrichting vanh het Gebouw Beheer Systeem. Tijdens deze evaluatie is gebleken dat de huidige technische installatie onvoldoende capaciteit heeft om het klimaat in het gebouw optimaal te beheersen.

Met als gevolg: vaak te warm of te koud in zowel de openbare ruimte als de werkruimtes van Het Kruispunt. Zo worden er regelmatig temperaturen van boven de 25°C gemeten, waardoor het er moeilijk uit te houden is. Daarnaast zijn de temperaturen in ruimtes soms te laag voor de activiteiten die er plaatsvinden. Het probleem zit hem erin dat de centrale aansturing van de installatie het niet toelaat om de temperatuur per ruimte te regelen. Als de installatie naar behoren zou werken, zou dit niet het geval zijn. Een direct gevolg van de hitte in het pand, is dat bezoekers van het theater hun toevluchtsoord in de rust van voorstellingen, elders zoeken. Namelijk voor de ingang van Het Kruispunt. Het zou té warm zijn in de foyer.

De gemeente is de eigenaar van Het Kruispunt, en daarom ligt ook de verantwoordelijkheid bij hen. Door het zomerreces kan de gemeenteraad niet optreden en voelt het college van b en w zich genoodzaakt om zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen.

De maatregelen die getroffen dienen te worden betreffen:


  • Het plaatsen van screens aan de zonzijde van het gebouw om licht- en/of warmte-inval te beperken

  • Het plaatsen van een buffervat in de kelder om de capaciteit van de huidige installatie te vergroten


Het college van b en w laat weten dat de werkzaamheden gedurende komende maanden worden uitgevoerd.

Ook het eerder sluiten van de bibliotheek op donderdag 26 en vrijdag 27 juli, is een gevolg van de slechte klimaatbeheersing in Het Kruispunt.


Foto: Digitaal Dagblad