€45.000 voor bibliotheek Carnisselande

mainImage
€45.000 voor bibliotheek Carnisselande

Het college van b en w van Barendrecht heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat er geld vrijgemaakt zal worden voor de bibliotheek. Het geld is nodig om een gat in de exploitatie voor de periode 1 oktober tot en met 31 december te overbruggen.

De uittreding van de samenwerking door Albrandswaard had financiële gevolgen voor de bibliotheek in Carnisselande. Per 1-1-2018 ontvangen zij namelijk geen geld meer van de gemeente Albrandswaard. Het exploitatietekort ten gevolge hiervan, is begroot op € 179.000 per jaar. De bibliotheek heeft in 2018 €134.000 vanuit haar eigen reserves ingezet. Genoeg om de periode van 1 januari tot 1 oktober te overbruggen.

Het proces dat normaal aan een dergelijk besluit voorafgaat, wordt hiermee doorbroken. De normale gang van zaken is dat de gemeenteraad hier een beslissing over neemt, maar gezien de oproep van de bibliotheek en de gemeenteraad die met zomerreces is, heeft het college anders besloten. Het college van b en w heeft besloten het verzoek als 'brandzaak' aan te merken, zoals verwoord in artikel 5, 7e lid van de Financiële Verordening gemeente Barendrecht.

In het plan 'Nota Carnisselande 2018-2020', laat de bibliotheek van Carnisselande weten dat zij onderzoek naar een aantal scenario's hebben gedaan:

1: Handhaven huidige dienstverlening: openingstijden 32 uur en activiteiten

2: Wijkactiviteiten en schooldienstverlening

De vestiging aan het Middeldijkerplein sluit in dit scenario. Er is alleen de bibliotheek op school. Verder kunnen op verschillende locaties in de wijk activiteiten worden georganiseerd. Denk hierbij aan leesplezier, trainingen in digivaardigheid, activiteiten voor senioren etc.

3: Bibliotheek van de wijk / community bibliotheek

Er worden partners gezocht waarmee de bibliotheek binnen de huidige locatie kan samenwerken. Denk ook aan loketfuncties van andere organisaties die gedeeld kunnen worden. Zo kunnen een positief leesklimaat, laagdrempelige voorziening, programmering op maatschappelijke en actuele thema's, informatiebemiddeling en een plek waar de bewoners kunnen leren, lezen en ontmoeten, gerealiseerd worden. Dit plan zet zich vooral in op jongeren, gezinnen en ouderen.

Het college en de bibliotheek hebben aangegeven zich het meest te kunnen vinden in scenario 3. Dit vanuit inhoudelijke overwegingen: in dit scenario is het onderzoek naar doelgroepen, de transitie naar het sociaal domein en de wens van de gemeenteraad om deze vestiging te handhaven, verwerkt. Ook, zegt het college van b en w, sluit de bibliotheek in de wijk aan bij de Cultuurnota en het programmaplan 'Hart voor Carnisselande': vraaggerichte activiteiten voor de belangrijkste doelgroepen in de wijk. Deze kunnen voor alle leeftijden zijn.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad