Ga naar de App Store of Google Play (Android) en zoek op Barendrechts Dagblad. Selecteer het icoon van het Barendrechts Dagblad en installeer. Gefeliciteerd u bent als eerste op de hoogte van al het Barendrechtse nieuws.