College reageert op gemeentehuisplein

mainImage
College reageert op gemeentehuisplein

Naar aanleiding van de motie 'veiligheid weekmarkt Binnenhof', is het college van b en w van Barendrecht met een reactie gekomen. Deze motie werd bij de raadsvergadering op donderdag 14 juni ingediend en aangenomen. In een brief aan de gemeenteraad, informeert het college over de stand van zaken van de uitvoering van deze motie. Zij noemen hierin dat de herinrichting van het Binnenhof grotendeels is afgerond. Wat nog mist, zijn plantenbakken en bankjes die op verschillende plaatsen op het plein komen. In het ontwerp is er rekening mee gehouden dat deze elementen een structurerende rol zullen hebben, zodat het gebied zo goed mogelijk tot zijn recht komt. De plantenbakken de er nu staan, zijn tijdelijk. Bij de exacte plaatsing zal er goed gekeken worden naar de huidige situatie. Een aantal andere afrondende werkzaamheden wordt ook nog uitgevoerd, zoals een blindengeleidestrook, de definitieve trapleuning, een hekje op het muurtje, en de stenen afdeklaag op de muren. Naar verwachting worden deze werkzaamheden eind augustus uitgevoerd, of zoveel eerder als mogelijk.

Over de verkeersveiligheid op de Binnenlandse baan ter hoogte van het Binnenhof, is al geruime tijd een hoop te doen. De wethouder die over verkeer en vervoer gaat, is Peter Luijendijk van het CDA. Over de weekmarkt schrijft het college van b en w het volgende:

''De weekmarkt staat er nu een paar maanden. Een aantal kramen zijn verschoven om het zicht nabij de voetgangersoversteekplaatsen te verbeteren. De marktmeester controleert wekelijks de juiste opstelling. Voor oversteekplaatsen zijn op 21 juni drempels geplaatst om de snelheid te remmen. Dit bleek toch nodig om de snelheid te remmen. De verkeersregelaars zijn de eerste twee maanden ingezet vanwege de veranderde situatie. Dit zetten we nog door tot in ieder geval 1 september. Ook wordt de situatie wekelijks geobserveerd.

De veiligheidssituatie houden we goed in de gaten. Waar het nodig is, worden maatregelen getroffen. We verwachten echter ook dat verkeersdeelnemers rekening houden met de situatie in het verkeer en met elkaar. We beseffen dat bij de herinrichting van het Binnenhof de gedragsverandering enige tijd nodig heeft.''

 


Foto: Digitaal Dagblad