Burgerraadsleden versterken kleine fracties

mainImage
Burgerraadsleden versterken kleine fracties


In de vorige raadsvergadering in Barendrecht is de mogelijkheid om buitengewone commissieleden (burgerraadsleden) te benoemen uitgebreid. Elke partij in de raad mag nu een burgerraadslid benoemen. Voorheen was dit alleen mogelijk voor partijen met 1 of 2 zetels.

Tijdens de raadsvergadering is uitgebreid gesproken over de wenselijkheid van deze uitbreiding, die over een periode van vier jaar circa 50.000 euro kost. GroenLinks is het er helemaal mee eens. Zij vinden burgerraadsleden belangrijk, omdat zij aanvullende expertise meebrengen. Het biedt kleinere fracties de kans bij vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden toch inbreng te hebben.

Een struikelblok zou zijn dat burgerraadsleden geen democratische legitimiteit hebben, omdat ze niet direct zijn gekozen door burgers. Kortom burgerraadsleden moeten bijdragen aan een beter functionerende gemeenteraad.


Foto: Digitaal Dagblad