Binnenhof door aanpassingen veiliger

mainImage
Binnenhof door aanpassingen veiliger

Sinds de herinrichting van het zo omstreden Binnenhof in Barendrecht is er veel over het plein gezegd. Wethouder Nico Bults: “Over smaak valt niet te twisten, maar dit geldt niet voor de veiligheid. Die moet gewoon in orde zijn. Daarom hebben wij het bureau DTV Consultants opdracht gegeven de verkeersveiligheid op en rond het Binnenhof nader te onderzoeken. Het onderzoeksrapport is duidelijk: de inrichting van het Binnenhof voldoet grotendeels aan de richtlijnen, maar op een aantal plekken kunnen we verbeteringen aanbrengen om het plein veiliger en overzichtelijker te maken. Aan de hand van deze aanbevelingen gaan we verschillende aanpassingen doen. Sommige op korte termijn. Andere moeten we eerst verder onderzoeken.”

DTV heeft het plein getoetst aan de landelijke verkeerskundige richtlijnen. Verder hebben zij op een ‘gewone’ dag en op een marktdag de verkeerssituatie en het gedrag van verkeers- deelnemers geobserveerd.


Sommige aanbevelingen van DTV kunnen direct worden uitgevoerd:
- Fietssymbolen en pijlen op het fietspad langs de Binnenlandse Baan, ter hoogte van de Lekstraat. Dan is het voor auto’s vanuit de Lekstraat duidelijker dat zij op fietsers uit beide richtingen moeten letten.
- Op het plein voor de Hema voetgangersborden met onderborden met daarop de tekst ‘fietsers toegestaan’. Dan is het voor fietsers duidelijk dat zij ‘te gast’ zijn in een voetgangerszone zijn en extra voorzichtig moeten zijn.
- Op de hoek van het Onderlangs/Binnenlandse Baan komen 1 of meer parkeerplekken te vervallen en wordt de uitrit verbreed. Hierdoor verbetert voor verkeer vanuit het Onderlangs het zicht op de Binnenlandse Baan. Door het verbreden van de uitrit is de draai naar rechts om op de Binnenlandse Baan te komen, makkelijker te maken.


Maatregelen verder worden onderzocht:
Sommige aanbevelingen hebben wat meer voeten in aarde en moeten we eerst verder onderzoeken:
- Een fysieke scheiding tussen het parkeerterrein en de rijbaan. Inmiddels zijn er grote plantenbakken en bankjes geplaatst.
- Het aanpassen van de zebrapaden. DTV beveelt onder andere aan om de zebrapaden haaks op de rijbaan te laten lopen in plaats van schuin.
- Het Onderlangs tijdens de markt afsluiten. Omdat het Onderlangs nu een éénrichtingsweg is richting de Binnenlandse Baan, wordt onderzocht of afsluiten mogelijk is.


Eerdere maatregelen
Naar aanleiding van een door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie in juni zijn de afgelopen maanden al aanpassingen gedaan om het plein veiliger te maken: Zo zijn er verkeersregelaars tijdens marktdagen, zijn de schuine trottoirbanden bij de zebrapaden versmald zodat deze door automobilisten niet meer gebruikt kunnen worden om het plein af te rijden en er zijn drempels geplaatst voor de oversteekplaatsen. Ook is de opstelling van de marktkramen aangepast voor een beter zicht bij de oversteekplaatsen.


Foto: Digitaal Dagblad