Bijna 28.000 studenten op Erasmus Universiteit

mainImage
Bijna 28.000 studenten op Erasmus Universiteit

Zowel Nederlandse als internationale studenten weten de Erasmus Universiteit Rotterdam goed te vinden. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van het aantal studenten op 1 oktober. Het toenemend aantal studenten roept wel de vraag op of er een limiet is aan de groei. Het totaal aantal Nederlandse studenten neemt dit jaar toe tot ruim 22.000, 4 procent meer dan vorig jaar op 1 oktober. Het aantal internationale studenten stijgt met iets meer dan 6 procent tot ruim 5800. Ook bij de eerstejaarsstudenten neemt zowel het aantal Nederlandse als internationale studenten toe.

De Erasmus Universiteit telt nu studenten uit maar liefst 118 landen, van Afghanistan tot Zwitserland: een grote spreiding aan nationaliteiten dus. Binnen de groep internationale studenten hebben Duitse studenten het grootste aandeel, op afstand gevolgd door studenten uit Italië en Griekenland. Van de studentenpopulatie komt nu 20 procent uit het buitenland. Zie ook de fact sheet onder dit bericht.

Voldoende diversiteit qua nationaliteiten is essentieel voor het creëren van een echt internationale leeromgeving aan de Erasmus Universiteit. Dat behelst overigens ook het werven van getalenteerde wetenschappers en het aangaan van partnerships. Zo’n internationale leeromgeving is belangrijk voor wetenschappers en studenten. Ze gaan vaak werken in een omgeving met internationale contacten, of doen dat al. Daarnaast verrijkt internationalisering de kennis en vaardigheden.


Foto: Digitaal Dagblad