Bijna 24/7 beschikbaarheid van AED in Barendrecht

mainImage
Bijna 24/7 beschikbaarheid van AED in Barendrecht

In Barendrecht zijn ongeveer 430 burgerhulpverleners, die opgeleid zijn om bij een reanimatie eerste hulp te bieden. Zij wonen dicht in de buurt waar een melding ontstaat en beginnen met reanimeren voordat de ambulance er is. Tot begin oktober 2018 is dit 29 keer gebeurd. Dat is prachtig, want een hartstilstand kan ons allemaal overkomen, jong en oud, man en vrouw.

Een reanimatie is een heftige gebeurtenis, voor de omstanders, de professionals én voor de burgerhulpverlener. Waar ambulance, brandweer en politie ondersteuning hebben vanuit het werk, ontbreekt dit voor de burgerhulpverlening. En dat is soms wel nodig. D66 Barendrecht heeft tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend om de ondersteuning aan burgerhulpverleners ná een reanimatie goed te regelen. Voor die politieke partij is dit ook erkenning voor hetgeen zij betekenen voor Barendrecht.

Naast burgerhulpverlening is de 24/7 beschikbaarheid van een AED, een apparaat wat levensbedreigende hartritmestoornissen kan behandelen vaak een absolute must. Een AED hangt helaas vaak binnen en is daarmee wel overdag, maar niet 24/7 beschikbaar, zelfs niet bij ons Gemeentehuis.

D66 Barendrecht wil van Barendrecht een Hartveilige Zone maken met een dekkend 24/7 AED netwerk zodat elke inwoner die een reanimatie overkomt, nog meer en zelfs een betere overlevingskans heeft. En een betere kwaliteit van leven ná de reanimatie.

De motie is unaniem aangenomen. Nú komt een plan om het dekkend 24/7 AED netwerk te gaan bereiken, maar inwoners of bedrijven die nú al een buitenkast willen aanschaffen en hier zorg voor willen dragen, die zouden wij heel dankbaar zijn. Het beste voorbeeld is tenslotte het voorbeeld zelf.

In de wijk Gaatkensoog is een inzamelingsactie gevoerd voor een bestaande AED bereikbaarder te maken. Deze actie heeft bijna het benodigde bedrag opgehaald.


| Foto: Digitaal Dagblad