Bestemmingsplan Meester Lohmanstraat ter inzage

mainImage
Bestemmingsplan Meester Lohmanstraat ter inzage

Het bestemmingsplan Meester Lohmanstraat in Barendrecht maakt de herinrichting van het bestaande parkeerterrein aan de Meester Lohmanstraat mogelijk en gestapelde nieuwbouw op deze locatie. De bestaande woningen aan de Lohmanstraat worden daarvoor gesloopt. Ook is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt uitbreiding van het bouwvlak mogelijk voor een aantal panden aan de Middenbaan / Achterom.


Ter voorbereiding op het ontwerpbestemmingsplan wordt u in de gelegenheid gesteld een reactie (inspraakreactie) op het voorontwerpbestemmingsplan te geven. Het voorontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode van 22 juni tot en met 20 juli 2018 bij het gemeentelijke Servicecentrum. Het bestemmingsplan kunt u ook op de woensdagen en de vrijdagen in De Huiskamer aan Het Onderlangs 11 inzien.Foto: Digitaal Dagblad