Belangrijkste informatie over vuurwerk op een rij

mainImage
Belangrijkste informatie over vuurwerk op een rij

Barendrecht heeft een aantal maatregelen genomen omtrent vuurwerk. In dit artikel zetten wij de belangrijkste informatie op een rij.

Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je dit jaar vuurwerk kopen op 28, 29 en 31 december bij de daarvoor bestemde vuurwerkverkooppunten:


 • Primera (Middenbaan 37);

 • Firma Wesdijk (3e Barendrechtseweg 415);

 • Vuurwerkreis (Deventerseweg 44-46).


Het afsteken van vuurwerk mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur, met uitzondering van de locaties Carnisse Veste (Middeldijkerlein, De Elf Ranken en zorglocatie Laurens Borgstede). Daar geldt een vuurwerkverbod.

Het afsteken van vuurwerk in Carnisse Veste en zorglocatie Laurens Borgstede zorgt voor overlast bij het winkelend publiek en de bewoners. Daarnaast kan het afsteken van vuurwerk een gevaar opleveren voor de veiligheid. Daarom is het verboden om in de directe omgeving van Carnisse Veste en zorglocatie Laurens Borgstede vuurwerk af te steken. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor deze locaties een vuurwerkverbod opgelegd.

Illegaal vuurwerk, zoals strijkers, lawinepijlen en croftybommen mogen niet verkocht, vervoerd en afgestoken worden. Ook zelfgemaakt vuurwerk (de zogenaamde vuurwerkbommen) behoort tot illegaal vuurwerk. De politie, de buitengewoon opsporingsbeambten en toezichthouders (bikers) zien streng toe op illegaal vuurwerk.

Wil je veilig vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling? Je kunt het volgende doen:

 • Bewaar vuurwerk op een veilige droge plek;

 • Draag geen kleding van kunststof;

 • Stop vuurwerk nooit in uw zakken;

 • Steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat niemand wordt geraakt;

 • Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing;

 • Gebruik een aansteeklont en veiligheidsbril;

 • Zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand;

 • Ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar achteren;

 • Steek weigeraars niet opnieuw af.


Foto: Digitaal Dagblad