Baggerwerkzaamheden in Barendrecht

mainImage
Baggerwerkzaamheden in Barendrecht

In de maand december voert GKB Realisatie baggerwerkzaamheden uit in de hele gemeente. Afhankelijk van het weer kan dit uitlopen tot in januari 2019. Elke 6 tot 10 jaar baggeren we. Voor het behoud van de waterkwaliteit en om te voldoen aan de eisen van het water- schap. Bij voorkeur drogen we het slib naast de watergang, dan kunnen we het later gebruiken voor het groen. Een duurzame oplossing! Soms kan dit niet, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bomen, beplanting of te weinig ruimte. Of omdat de bagger te vuil is. Dan wordt het afgevoerd. Waar beschermde soorten aanwezig zijn of de ontsnap- pingsmogelijkheden voor de vis slecht zijn, worden de sloten eerst afgevist.


Foto: Digitaal Dagblad