Amerikaanse ambassadeur toch naar Barendrecht

mainImage
Amerikaanse ambassadeur toch naar Barendrecht
Morgen is het dan zover: het bezoek van de omstreden Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra aan de gemeente Barendrecht. De heer Hoekstra is sinds dit jaar ambassadeur in Nederland en kwam gedurende de start van zijn werkzaamheden veelvuldig en opvallend in het nieuws. Toen EVB hier enkele weken geleden lucht van kreeg, diende de partij  de afgelopen raadsvergadering een motie in met als doel het afgelasten van de ontmoeting met de Amerikaanse ambassadeur. Hij zou naar Barendrecht komen vanwege specifieke Barendrecht-VS bedrijfsmatige belangen. Daarbij zou hij zich vooral richten op ondernemers in de groente- en fruitsector.

Uitspraken uit het verleden die Nederland zouden schaden, schieten bij EVB in het verkeerde keelgat en werden daarom aangehaald als argument. Zo sprak hij over Nederland, zijnde een land waar auto’s en politici in brand worden gestoken en waar sprake is van No Go Zones. Ook bestempelde hij homoseksuelen als 'zieke mensen', met zijn uitspraak dat homoseksualiteit een ziekte is. Dirk Vermaat heeft daarom tijdens de afgelopen raadsvergadering namens EVB een motie ingediend. Vermaat besloot zijn inleidende betoog met: ''In de ogen van EVB is de uitnodiging aan de heer Hoekstra met een dergelijk standpunt, dat ethische standpunt, niet te verdedigen en getuigt hen van een dubbele moraal en totale hypocrisie. Om de coalitiepartijen in de gelegenheid te stellen te bewijzen dat dat niet zo is, die dubbele moraal en die totale hypcrisie, dien ik daarom thans de motie in die voor u ligt.’'

De heer Proos probeerde daarop de lucht te klaren door te stellen dat zijn visite ten goede komt aan 'algemeen economische belangen'. Matthijs van der Welle, de fractievoorzitter van de VVD, verdedigde het etentje met de Amerikaanse ambassadeur en stelde vervolgens Vermaat de vraag: ''Bent u het met mij eens dat wij inderdaad van gesprekken met Amerikanen, of zij nu uit het Trump-kamp, uit het Hillary-kamp of het milieukamp komen, dat we daar wat van kunnen leren of wat kunnen halen?'' Waarop Vermaat beaamde dat men zeker wat van andere landen en haar bestuurders en afgevaardigden kan leren. Wel bleef hij bij zijn standpunt dat de de komst van de heer Hoekstra het imago van Barendrecht schaadt en dat hij geen noodzaak ziet voor het onderonsje met dit omstreden politieke figuur. Ook ChristenUnie-SGP-fractievoorzitter Leendert Mijnders mengde zich in het debat en rechtvaardigde de komst van Hoekstra omdat de belastende uitspraken over Nederland terug zijn genomen en het 'oude koeien' zijn.

Pete Hoekstra verhuisde op 3-jarige leeftijd met zijn ouders vanuit Groningen naar de stad Holland in de Amerikaanse staat Michigan en kwam begin dit jaar als ambassadeur naar Nederland. Nu komt hij naar Barendrecht, maar niet zonder de nodige commotie. Naast de zakenlunch met de gemeente Barendrecht, heeft Peter Hoekstra in ieder geval nog een ander bezoek op zijn agenda staan. 's Middags reist hij namelijk af naar Bodegraven, de woonplaats van wethouder Arnoud Proos.Foto: Digitaal Dagblad