Aafje Hulpthuis heeft aandacht voor (digi)taal!

mainImage
Aafje Hulpthuis heeft aandacht voor (digi)taal!

In samenwerking met het Da Vinci College, Stichting Lezen & Schrijven en Bibliotheek AanZet biedt Aafje Hulpthuis haar medewerkers taalcursussen aan in de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk). Hiermee investeert zij in de persoonlijke ontwikkeling en groei van medewerkers.

Taal- en digitale vaardigheid

Tijdens de lessen verbeteren medewerkers hun mondelinge, schriftelijke en digitale vaardigheden. Door een betere beheersing van de taal kunnen zij hun werkzaamheden beter uitvoeren, met name het communiceren met klanten en collega’s. ‘Daarnaast wordt de samenleving steeds digitaler. Daarom is het van essentieel belang om goed met computers, smartphones en tablets om te kunnen gaan’, zegt Anita van Son, directeur van Aafje Hulpthuis.

Start in oktober

Op 25 oktober start een blok van 13 lessen in Ridderkerk en Barendrecht. 28 medewerkers van Aafje Hulpthuis uit de BAR-gemeenten hebben zich aangemeld. Ook in Rotterdam en de Drechtsteden loopt dit taal- en digitaal werken traject met medewerkers van Aafje. Een deelneemster uit Albrandswaard vertelt: ‘Ik vind het fijn dat ik deze cursus kan doen met collega’s. Ik wil graag beter worden in gesprekken voeren met klanten en beter leren begrijpen wat ik lees. Tijdens de taallessen wil ik ook graag beter de computer en mobiele telefoon leren gebruiken.’

Goede samenwerking

Het scholingstraject wordt uitgevoerd door Da Vinci College en is door Bibliotheek AanZet gefinancierd vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Coördinator basisvaardigheden Arend Wesdijk: ‘Wij zijn ontzettend blij dat Stichting Lezen & Schrijven deze partijen bij elkaar heeft gebracht en dat we met elkaar zo’n mooi traject hebben kunnen organiseren. Het is ook mooi om te zien dat de medewerkers van Aafje Hulpthuis zo enthousiast zijn. We gingen uit van één groep cursisten, maar het werden er al snel twee.’


| Foto: Digitaal Dagblad