mainImage

Waarderingsspeld voor Dora Mabelis

Burgemeester Jan van Belzen.
12 september 2021, 10:55 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

In weer en wind iedere Jubilaris van een bloemetje voorzien, dat typeert Dora Mabelis als betrokken lid van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB). Zij ontving uit handen van burgemeester Van Belzen een Waarderingsspeld. Als betrokken lid van de PCOB heeft zij de afgelopen 25 jaar zorg gedragen voor een feestelijk moment van aandacht voor de jubilarissen. 

Maatschappelijk geëngageerd

De PCOB vervult als ouderenbond een energiek maatschappelijke rol waarin de organisatie proactief de samenwerking zoekt met maatschappelijke partijen, zowel voor het realiseren van lokale initiatieven als het voeren van gesprekken.

Aandacht voor elkaar

Aandacht voor elkaar is bijzonder en actueel in een tijd waar eenzaamheid een actueel vraagstuk is. Dora Mabelis bleef zich als betrokken lid van de PCOB met verve inzetten voor de ander. Met de fiets en haar boeket bleef ze de echtparen van de PCOB bezoeken. Waar anderen dat vaak voor vier of acht jaar doen, heeft Dora 25 jaar lang aandacht gegeven voor de ander. Dit illustreert de betrokkenheid en inzet van Dora Mabelis bij de echtparen, die zij van 1995 tot en met 2020 bezocht heeft. Jubilarissen van 40, 50, 60 en 70 jaar.

Waarderingsspeld

De Waarderingsspeld kan worden uitgereikt aan personen die zich op een bepaald terrein gedurende minimaal tien jaar uitzonderlijk en -of aantoonbaar bovengemiddeld dienstbaar hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap. Wie een Waarderingsspeld ontvangt, krijgt eveneens een waarderingsoorkonde. De Waarderingsoorkonde kan als blijk van bijzondere erkentelijkheid worden toegekend aan al dan niet in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die zich gedurende minimaal tien jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap.


Foto: Jim Friederich