mainImage

U kunt de hoogte van uw afvalstoffenheffing zelf beïnvloeden

26 november 2021, 11:53 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

Op 1 januari 2022 verandert de manier waarop u betaalt voor uw afval. U betaalt vanaf 2022 zowel een vast bedrag als een variabel deel. Het variabele deel is afhankelijk van hoe vaak u in 2022 PMD+restafval in de ondergrondse container weggooit of u de minicontainers voor PMD+restafval (oranje deksel) aan de weg zet. PMD staat daarbij voor plastic, metaal (zoals blikjes) en drinkpakken.

Het vaste deel betaalt u begin 2022. Het variabele deel volgt begin 2023. Dan betaalt u ook het vaste deel van 2023. Dit is vergelijkbaar met de rekening van het waterbedrijf: u betaalt voor wat u verbruikt. Met het variabele tarief verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier. U kunt de hoogte van uw afvalstoffenheffing zelf beïnvloeden, door minder vaak restafval aan te bieden. Goed afval scheiden helpt daarbij. Zo kunnen we meer afval opnieuw gebruiken en verminderen we samen de hoeveelheid restafval die de verbrandingsoven in gaat.

Klantenportaal

Vanaf 1 januari 2022 kunt u met uw DigiD op het klantenportaal van de gemeentelijke belastingdienst inloggen en zien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+res- tafval is geleegd. Waarom er een nieuw beleid komt, wat er precies gaat veranderen en wat we van u vragen kunt u terugvinden op www.bar-afvalbeheer.nl/variabel-tarief. Hier leest u later ook meer over de verwijzing naar het klantenportaal van de gemeentelijke belas-tingdienst.

Extra verzamelcontainers

In de aankomende weken worden er op een aantal locaties in Barendrecht extra verzamelcontainers geplaatst. De planning voor het plaatsen vindt u terug op www.bar-afvalbeheer.nl/locatie-barendrecht.


Foto: Digitaal Dagblad / Rene Dons