mainImage

Resultaten Gezondheidsmonitor bekend

Het aantal jongvolwassen rokers in Barendrecht is afgenomen
16 september 2021, 13:45 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

Gezondheid is een breed begrip. Bovendien een groot goed, niet voor iedereen vanzelfsprekend. De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners hun gezondheid ervaren. De Gezondheidsmonitor
is hier een belangrijk hulpmiddel bij. Hiermee voert de GGD Rotterdam-Rijnmond eens per 4 jaar de wettelijke taak uit om de gezondheidssituatie van de algemene bevolking in kaart te brengen.

Vorige week werden de resultaten bekend van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020’. In Barendrecht vulden 934 inwoners de vragenlijst in. De meeste lokale resultaten komen overeen met de regionale cijfers. Er vallen daarnaast ook een paar zaken op. In Barendrecht is de ervaren gezondheid van 65-plussers verbeterd ten opzichte van 2016. Hierop scoort de gemeente ook hoger dan het regionale
gemiddelde. Wel komt naar voren dat deze doelgroep zich in Barendrecht vaker depressief voelt vanwege de coronacrisis dan de gemiddelde, regionale cijfers. Ook ervaren Barendrechtse 65-plussers
vaker stress door de coronacrisis.

Minder jeugdige rokers
Jongvolwassenen en 24- tot en met 64-jarigen voldoen vaker dan in 2016 aan de beweegrichtlijn. Het aandeel jongvolwassenen dat wekelijks sport is echter afgenomen. Positief is dat het percentagerokers onder de jongvolwassenen is afgenomen. Daarentegen is in Barendrecht de ernstige eenzaamheid toegenomen onder de jongvolwassenen.

Om eenzaamheid onder jongvolwassenen te verminderen organiseert KijkopWelzijn tweewekelijkse bijeenkomsten voor deze doelgroep, onder de noemer ‘Connect’. Tijdens deze meetings leren jongeren elkaar kennen en ontwikkelen ze sociale vaardigheden door verschillende individuele en gezamenlijke opdrachten. Er is ook aandacht voor de onderliggende oorzaken van ‘je alleen voelen’. Meer informatie of aanmelden? Ga dan naar:www.jongerenwerkbarendrecht.nl/connect.

Benieuwd naar de resultaten van de volledige Gezondheidsmonitor? Kijk op www.gezondheidinkaart.nl.