mainImage

Klankbordgroep ’t Vlak geeft feedback op laatste ontwerp

23 september 2021, 14:32 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

’t Vlak in Barendrecht wordt een autovrij verblijfsplein: levendig, uitnodigend en groen. Om over de toekomstige inrichting te sparren, vormen verschillende omwonenden, ondernemers en inwoners een klankbordgroep. Deze kwam vorige week voor de derde en laatste keer bij elkaar. Tijdens het overleg op dinsdag 14 september in De Huiskamer reageerden zij op het definitieve ontwerp en beplantingsplan en gaven zij laatste tips en opmerkingen mee. Dezelfde dag was er ook een aparte inloopdag georganiseerd aan het Onderlangs, bedoeld voor direct omwonenden en diverse ondernemers uit het centrum. Ruim twintig bezoekers kwamen langs. Zij konden het ontwerp bekijken en vragen stellen.

Stand van zaken

De parkeerplaatsen op ’t Vlak verdwijnen. Deels zijn deze gecompenseerd op de locatie van voormalig warenhuis Wesdijk. Ook komen er extra parkeerplekken aan het Achterom en nieuwe plekken aan het Onderlangs bij. Voor het Onderlangs komen die onder andere bij de nieuwe toegangsweg achter het rijtje van de snackbar. Het oude Remaxpand wordt gesloopt. Via deze toegangsweg kunnen bezoekers en vrachtauto’s straks gemakkelijk op het Onderlangs komen. ’t Vlak wordt een gezellig en groen verblijfsplein. U kunt hier straks een ijsje, oliebol of broodje eten op een van de bankjes of zitplekken langs de plantvakken, maar een terrasje pakken kan ook. Komt u met de fiets naar het centrum, dan kunt u die aan het begin van het plein neerzetten bij de fietsnietjes langs de Binnenlandse Baan. Via de nieuwe toegangsweg richting de opgang van de Middenbaan fietsen is ook een optie. Er komen nieuwe fietshekjes op de helling. Het laden en lossen blijft ook op de helling mogelijk.

Hoe nu verder?

De komende periode gebruiken wij om de laatste puntjes op de i te zetten. We sturen het voorstel dan nog een laatste keer naar direct betrokkenen, de klankbordgroep en Wmo-adviesraad. Daarna gaat het voorstel naar het college. Het college legt het ontwerp na bespreking ter inzage en stuurt het eveneens ter consultatie naar de gemeenteraad. Pas daarna wordt het ontwerp door het college definitief vastgesteld.


Foto: Ingezonden