mainImage

Jong Barendrecht online op website gemeente

17 juni 2021, 16:36 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

De gemeente Barendrecht lanceert deze week een nieuw gedeelte op de gemeentelijke website: www.barendrecht.nl/jong. Hier vindt u vanaf nu alles terug over jeugdparticipatie. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren structureel de mogelijkheid krijgen om mee te denken over beleid en een rol kunnen spelen in de uitvoer daarvan.Op de nieuwe pagina staat bijvoorbeeld de ‘ideeënknop’, waarmee kinderen en jongeren hun ideeën voor Barendrecht kunnen delen met ons.

Participeren kunt u leren

Op www.barendrecht.nl/jong leest u meer over bijvoorbeeld de doorlopende participatielijn Jong Barendrecht Denkt Mee, de kinderburgemeester, thee bij de burgemeester en het Jeugdlintje. Kinderen zijn de inwoners van de toekomst. Als de gemeente van hen een actieve houding wenst wanneer zij iets willen of het ergens niet mee eens zijn, is het belangrijk dat ze dat op jonge leeftijd leren. De gemeente Barendrecht draagt met de Doorlopende Participatie Lijn Jeugd graag bij aan het bewust maken van de rol die jeugd in de samenleving heeft.