mainImage

Discovery College en gemeente helpen kwetsbare jongeren

15 juli 2021, 10:02 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

Het Discovery College is een school van Yulius Onderwijs voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs, gericht op leerlingen met (een vermoeden van) een psychische stoornis. Omdat het nog te vaak gebeurde dat deze jongeren na het behalen van hun diploma tussen wal en schip raakten, hebben het Discovery College en de gemeente de krachten gebundeld. Sinds begin dit jaar is er het project ‘De Handen Ineen’. Het doel? Vaker een passende werkplek vinden voor kwetsbare jongeren. Hoe? Door voor het afronden van hun opleiding al de juiste begeleiding te bieden naar (gedeeltelijk) betaald werk, onder meer door de inzet van klantmanagers van de gemeente. Directeur Bas Zevenhoven en wethouder Nico Bults zijn blij met de samenwerking.

Het dichten van de kloof tussen schooluitstroom en werk staat centraal, net als het onderling delen van kennis en expertise. Bults: “De leerlingen van het Discovery College worden intensief begeleid tot aan hun afstuderen. Het stukje daarna vormde echter een uitdaging: de route naar passend werk. De gemeente komt bij deze doelgroep in beeld op het moment dat iemand zijn of haar 18de verjaardag viert. Dan ligt er voor ons de taak ze te begeleiden naar passend werk. Maar het is zonde om op dat specifieke moment te wachten. Ze hoéven niet eerst bij ons in de kaartenbak terecht te komen. Wij willen voor die tijd al een proactieve houding aannemen. Daarom is het project ‘De Handen Ineen’ ontstaan.”

De pilot loopt tot het einde van dit kalenderjaar en wordt later geevalueerd en bij een goede uitkomst gecontinueerd. “Als college laten we niemand vallen. Wij zijn voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen. Iemands talent vinden, stimuleren en ontplooien: dat is ook juist bij kwetsbare jongeren van belang.”

Behoeften eerder en beter in beeld
Zevenhoven ziet de meerwaarde van de samenwerking net zo goed. “Wij hebben bij de gemeente aan de bel getrokken voor de opzet van dit project, omdat wij inderdaad merkten dat onze specifieke doelgroep de weg naar het vinden van een baan vaak als moeilijk ervoer. Doordat klantmanagers van de gemeente nu een half jaar voor afsluiting van de schoolfase in beeld komen en contact leggen, is er een veel beter beeld van behoeften. De kans om leerlingen ergens duurzaam te plaatsen mét baanbehoud is hiermee een stuk groter geworden.” Zevenhoven en Bults hopen dat ‘De Handen Ineen’ veel succesverhalen oplevert. Momenteel is er een jongere aan het werk bij de afdeling Beheer & Onderhoud binnen de gemeente. Die plaatsing bleek een schot in de roos en bevalt van beide kanten erg goed. Een bemoedigend signaal!

Hulp nodig?
Bent u ook op zoek naar werk en zou u daar ondersteuning bij willen? De gemeente kan hier mogelijk bij helpen. Kijk voor meer informatie op www.barendrecht.nl/werk-werk-zoeken of bel naar 14 0180.


Foto: Gemeente Barendrecht