mainImage

De gemeente is uw dienstverlener

25 november 2021, 14:17 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

Nederland kent 352 gemeenten die de taak ‘dienstverlening aan haar inwoners’ hebben, zoals het huisvuil ophalen, scholen bouwen of bestemmingsplannen maken. Over veel zaken beslist de gemeente zelfstandig. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, aanleggen van fietspaden of de bouw van woningen. Die keuzes maken, is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente landelijke wetten uit. Dit heet medebewind. Denk bijvoorbeeld aan de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten.

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners hebben dan een belangrijke stem om hun volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. Weet u welke taken die volksvertegenwoordigers, die u kiest, dan hebben? Zij bepalen het serviceni- veau van de gemeente aan haar inwoners, want de gemeente is im- mers niets anders dan een dienstverlener. Het gaat om:

Uitkeringen, verantwoordelijkheid voor de Wet Maatschappelijke On- dersteuning, de Participatiewet, Jeugdhulp en de Wet Milieubeheer, scholen (maar ook leerlingenbegeleiding), bestemmingsplannen (waarin staat welk gebied bestemd is voor huizen, natuur en bedrijven), woningbouw en afspraken daarover met woningcorporaties, aanleg en onderhoud van wegen, voetpaden en fietsroutes, subsidieverstrekkingen aan bijvoorbeeld bibliotheek of sportvereniging, winkel en bedrijventerreinen en lokale belastingen.

Kortom: over al deze zaken heeft u dus een stem, laat die stem horen!

Winnie Hofland - fractie Winnie Hofland. Reacties kunt u mailen naar [email protected]


Foto: Ingezonden