mainImage

De Fabeltjeskrant: Echt waar? Echt waar!

30 september 2021, 09:11 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

Dag lieve lezersvrienden, die kippen in onze buurttuin, die weten wat! Zo was er in ons gemeentelijke Praathuis vorige week heel wat gaande. ‘Tuut- tuut-tuut-tuut’ of beter gezegd ‘tok- tok-tok-tok’, het ging er heet aan toe in deze beestenbende. Het woord was aan mevrouw Schaap die via een motie uit de doeken deed hoe het metdekippenindebuurttuin,onder toezicht van heer Arend, is gesteld. Echt waar? Ja, Echt waar!

Mmm. Meneer Schaap kwam in ons Praat- huis al snel met de oplossing om de kippen tijdelijk te laten logeren. Gelukkig niet in het Enge Bos, maar op een 5-sterren onderkomen bij De Kleine Duiker. Zo was in ons Praathuis, na tussenkomst van raad en college, met een logeerpartijtje gelukkig toch nog een oplossing ge- vonden in deze impasse.

Het moet toch wel heel goed gaan in onze gemeente als we in de raad tijd hebben om over kippen te pra- ten? Zou het met de zorg, wonen, ondernemen, veiligheid, recreatie, cultuur, energietransitie, klimaatop- gave, armoedebestrijding en onze jeugdzorg dan zo goed gaan? ‘Tok!!’, aldus mijn antwoord op deze vraag. Wenamentevensafscheidvanonze voorzitter van de raad, die ik langs deze weg namens alle inwoners van Barendrecht wil bedanken voor de belangrijke onderwerpen in onze gemeente waar hij een bijdrage aan heeft geleverd. Voor nu, oogjes dicht en snaveltjes toe, slaap lekker!

Winnie Hofland – fractie Winnie Hofland
Reacties kunt u mailen naar [email protected]


Foto: Ingezonden