mainImage

Aad van Werkhoven krijgt waarderingsspeld

16 september 2021, 11:22 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

Een oplettende blik, die de belangen van de ander opmerkt en behartigt, dat typeert Aad van Werkhoven als betrokken voorzitter van de cliëntenraad van de Elf Ranken. De heer Aad van Werkhoven ontving vandaag uit handen van burgemeester Van Belzen een Waarderingsspeld. 

De heer Aad van Werkhoven zette zich jarenlang in als standvastig vertegenwoordiger van de belangen van de bewoners. Naast zijn rol als mantelzorger voor zijn vrouw bleef hij zich tegelijkertijd tomeloos inzetten voor de ander. De Elf Ranken vervult als zorginstelling een rol waar omkijken naar elkaar centraal staat. Het verzoek om de heer Van Werkhoven aan te merken als ontvanger van de Waarderingsspeld toont tevens de waarde, die Aad van Werkhoven voor de organisatie heeft gehad.

Standvastig

De heer Van Werkhoven was ontzettend betrokken bij het welzijn van de bewoners en iedereen voelde dat ook zo. Vanuit diezelfde betrokkenheid schuwde Aad van Werkhoven het niet om op te komen voor de belangen van de bewoners. Hij bleef zich voor de bewoners inzetten. Ook naar de directie en het bestuur toe behartigde hij standvastig de belangen van de inwoners.

Als burgemeester en gemeente zijn wij trots op individuen, die een uitgesproken gezicht geven aan ‘zorgen voor elkaar.’ Die een bijdrage leveren aan een samenleving waar men naar elkaar omkijkt, waar men een stem kan zijn voor de ander. Waar men oplettend is voor de noden van anderen, juist in een tijd waarin eenzaamheid een actueel maatschappelijk vraagstuk is. Het besef, dat aandacht houden voor elkaar verschil maakt. Dat is precies wat Aad van Werkhoven de afgelopen jaren gedaan heeft.

Waarderingsspeld

De Waarderingsspeld kan worden uitgereikt aan personen die zich op een bepaald terrein gedurende minimaal tien jaar uitzonderlijk en -of aantoonbaar bovengemiddeld dienstbaar hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap. Wie een Waarderingsspeld ontvangt, krijgt eveneens een waarderingsoorkonde. De Waarderingsoorkonde kan als blijk van bijzondere erkentelijkheid worden toegekend aan al dan niet in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die zich gedurende minimaal tien jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap.