mainImage

21 september: raadsvergadering in Barendrecht

20 september 2021, 12:26 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

Dinsdag 21 september vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van Barendrecht. De vergadering is fysiek. Vanwege de maatregelen om het coronavirus terug te dringen, kan er geen publiek bij aanwezig zijn. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Raadsvergadering dinsdag 21 september om 20.00 uur
 
Onderwerpen
Zienswijze begrotingswijziging 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond (bespreekstuk)
Inzet reserve Energietransitie (bespreekstuk)
Inzet reserve Klimaatadaptatie (bespreekstuk)
Gebiedsvisie Zuidpolder fase 2 (bespreekstuk)
Nota activabeleid Barendrecht 2021 (hamerstuk)
Motie tok to de buurt
Motie intrekkingsverzoek windpark Oude Maas
Motie temporisering windturbines Vaanplein
Motie invulling college van B&W na stoppen wethouder Roopram
Motie ondergrondse papiercontainers openhouden
Vergaderstukken
Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending
Vanwege de huidige coronamaatregelen kan er geen publiek bij de vergadering aanwezig zijn. U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren.

 


Foto: Gemeente Barendrecht